ZGODOVINA HTML

Sir Tim Berners-Lee je zasnoval svetovni splet (WWW - World Wide Web), izumil protokol HTTP (HyperText Transfer Protocol) in postavil prvi spletni strežnik.
Prva HTTP povezava je bila vzpostavljena 25.12.1990.

HTTP je glavna metoda za prenos informacij na spletu. Predstavlja komunikacijski protokol med odjemalci (npr. spletni brskalnik) in strežniki in je bil prvotno namenjen objavljanju in prejemanju HTML strani.


BRSKALNIKI

Spletni brskalniki (web browsers) so programi, ki berejo HTML in prikazujejo vsebino HTML dokumentov.


UREJEVALNIKI BESEDIL

Urejevalnik besedil so programi, s katerimi lahko prikažemo in urejamo HTML kodo. Nekaj dobrih urejevalnikov za pisanje kode: Sublime, Visual Studio Code, Atom. Klikni za Visual Studio Code

BOILERPLATE CODE oz. šablonska koda je skupek vnaprej pripravljenih ukazov, ki jih pogosto potrebujemo v programiranju in jih lahko uporabimo v svojih projektih. Lahko jo prekopiramo, prenesemo ali uporabimo različne vtičnike, ki nam olajšajo delo.STRUKTURA HTML DOKUMENTA

<!DOCTYPE html> pove brskalniku, da naj dokument interpretira v verziji HTML5.
<html> pove brskalniku, da naj vse, kar sledi znotraj značke, interpretira kot HTML.

</html>


ZANIMIVOSTI:

Kako so spletne strani zgledale včasih?


Igra hiperpovezav: