Uvod v html


HTML = HyperText Markup Language Hypertext ali nadbesedilo = način označevanja besedila ali grafičnih elementov, ki omogoča povezavo (skok) na drugi del besedila ali večpredstavni element

Kratek pregled strukture HTML elementov, ki so sestavljeni bodisi iz:

Začetne in samostojne značke se začnejo z znakom < , sledi ključna beseda, ki daje znački specifičen pomen, zaključijo pa se z znakom >. Končne značke so sestavljene enako kot istovrstne začetne značke, le da je med znakom < in ključno besedo še poševnica /.

Primer:
<h1>To je naslov</h1>


Uporabne povezave


Dokumentacija HTML:

IDE (integrated development environment):

Dodatno gradivo in zanimivosti: