Uvod v CSS

CSS (Cascading Style Sheets ali sl. kaskadne stilske predloge) je slogovni jezik, ki skrbi za izgled spletnih strani. Z njim opredelimo posamezne lastnosti HTML elementov. CSS nam omogoča, da ločimo strukturo spletne strani od njenega izgleda. Tako lažje urejamo izgled ne da izgubimo preglednost HTML dokumentov.

Običajno izgled spletne strani določa avtor spletne strani, pri čemer lahko uporabi CSS na tri načine:

Vendar, tudi če avtor ne opredeli nobenega stila za svojo spletno stran, bodo elementi še vedno oblikovani zaradi privzetih stilov prikazovanja brskalnikov. Možno je, da tudi uporabnik spletne strani določi svoj stil in s tem prepiše privzeti stil brskalnika.

Izjema pri prioritetni lestvici je uporaba oznake !important, ki postavi trenutno vrednost na najvišje prioritetno mesto in prepiše vse ostale stile.


Sintaksa CSS predloge

Za posamezen HTML element lahko opredelimo več različnih lastnosti. Vsako lastnost opredeljujemo po shemi:

Če gre za vrstični CSS ne opredeljujemo HTML elementa, ker vedno velja samo za in točno za tisti HTML element, znotraj katerega se predloga nahaja. Celoten element torej zgleda tako:

Če gre za vgrajen ali zunanji CSS, moramo brskalniku povedati, katere HTML elemente naj oblikuje z našim stilom. To naredimo z uporabo selektorja, ki mu znotraj zavitih oklepajev opredelimo posamezne lastnosti:

V tem primeru je selektor HTML <p> značka in modra barva bo obveljala za ves tekst, ki je znotraj katerega koli <p> elementa.

V primeru zunanjega CSS moramo CSS datoteko vključiti v HTML dokument z uporabo: