CSS selektorji

Selektorji so ključne besede, s katerimi lahko dostopamo do specifičnih elementov v html dokumentu. Osnovni in kombinirani selektorji targetirajo celotne elemente po tipu, id, class ali drugih atributih. Psevdo-class selektorji targetirajo elemente v določenem stanju. Psevdo-element selektorji targetirajo elemente z dodajanjem drugih elementov znotraj njih.


Osnovni selektorji:
p
.my-class
#some-id
*
h1, h2
selektor glede na tip elementa
selektor glede na class elementa
selektor glede na id elementa
univerzalni selektor
selektor večih elementov


Kombinirani selektorji:
div p
div > p
h2 + p
h2 ~ p
a[href="#id"]
selektor sledečih potomcev
selektor sledečih direktnih potomcev
selektor direktno sledečih bratskih elementov
selektor sledečih bratskih elementov
selektor elementov glede na atribut


Psevdo-class selektorji:
a:hover selektor elementov glede na psevdo-class


Psevdo-element selektorji:
p::first-letter selektor določenih delov elementov