Barvni modeli

Poznamo več barvnih modelov, ki so lahko seštevalni ali odštevalni. Za tiskanje običajno uporabljamo odštevalne modele (kot npr CMYK), ker barve na papirju svetlobo vpijajo. Za spletno uporabo pa seštevalni model (RGB), ker zasloni svetlobo oddajajo.

RGB barvni model

Barvni model RGB je seštevalni barvni model, pri katerem vsako barvo predstavimo kot vsoto rdeče (R), zelene (G) in modre barve (B). Je barvni sistem, na katerem temelji delovanje monitorjev. Vsaka od teh barv se lahko pojavi v 256 odtenkih, kar skupno da okoli 16,7 milijona (256³) barvnih in sivih odtenkov.

Delovanje RGB barvnega sistema bi lahko ponazorili s tremi različnimi barvnimi reflektorji (rdeč, moder in zelen), ki so usmerjeni v isto točko na beli steni. Ker vsak reflektor doda več svetlobe, bo skupna barva dveh ali treh barvnih svetlobnih snopov svetlejša kot le ena in jo vidimo kot belo. Če reflektorje nastavimo na 0, svetlobe ne bodo oddajali in končna barva je črna (brez svetlobe). Modelom, kjer si različne barve med seboj dodajajo svetlobo in postajajo vedno bolj bele rečemo seštevalni modeli.

Barve RGB se pogosto zapisujejo v šestnajstiških trojčkih (HEX vrednost). Trojček vsebuje tri šestnajstiške vrednosti, ki ponazarjajo količino osnovne barve, v istem vrstnem redu (r, g, b). Kadar uporabimo HEX vrednost kot barvno definicijo, moramo pred številko zapisati znak #.

Dodatne informacije
Color hex
Color codes
Color hunt
app

Številski sistemi

Ljudje uporabljamo desetiški pozicijski sistem, v katerem je vsako število izraženo s kombinacijo enomestnih števk. Pri desetiškem sistemu imamo na voljo 10 števk (0 do 9). Število 255 bi tako lahko zapisali kot:

Računalniki operirajo z dvojiškim (binarnim) sistemom, kjer imajo torej na voljo 2 števki (0 do 1). Število 7 bi torej lahko zapisali kot:

Pri HEX vrednostih barv (in v nekaterih drugih računalniških področjih) uporabljamo šestnajstiški (heksadecimalni) sistem, kjer je na voljo 16 števk. Ker pa poznamo enomestne števke le do 9, moramo preostale števke (10 do 15) nadomestiti z nekim drugim enomestnim znakom. V ta namen uporabljamo črke A (10), B (11), C (12), D (13), E (14), F (15). Število 255 bi tako lahko zapisali kot:

Barve RGB modela lahko torej predstavimo s 3 tromestnimi števili v desetiškem sistemu (od 0 do 255) ali s 3 dvomestnimi števili v šestnajstiškem sistemu (od 0 do FF).